DỊCH VỤ KIỂM HÀNG

Khi khách hàng có yêu cầu. Với dịch vụ này, ShiphangUSA.com tại hoa kỳ sẽ thay mặt cho khách hàngđể kiểm tra chi tiết những mặt hàng bên trong các kiện hàng gởi đến ShiphangUSA.com trước khi được chuyển tiếp về Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *